Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 11.11.2021 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Tento rok sa 32. ročník súťaže konal v dvoch kategóriách – 2A (prvý a druhý ročník), 2B (tretí a štvrtý ročník).

Písomná časť pozostávala z testovania zručností čítania a počúvania s porozumením, gramatiky a slovnej zásoby. Študenti s najvyšším počtom bodov pokračovali v neľahkom boji v ústnej časti, kde sa hodnotila úroveň ich rečových zručností vo voľnom rozhovore a v práci s obrázkom.

Tu je výsledné hodnotenie:

Kategória 2A:
1. miesto: Martin Ivanička (II.B)
2. miesto: Norbert Švec (II.B)
3. miesto: Adela Tenkelová (II.A)

Kategória 2B:
1. miesto: Nicolas Ľahký (III.A)
2. miesto: Samuel Vlach (IV.A)
3. miesto: Marek Ďurica (IV.A)

Fotogaléria