Krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku

Dňa 21. 3. 2022 sa uskutočnilo krajské kolo olympiády v ruskom jazyku. Našu školu reprezentovala Hanka Bezáková, žiačka 3. A triedy. Krajské kolo prebiehalo online formou prostredníctvom aplikácie ZOOM. Časti olympiády pozostávali z ústnej skúšky, kulturologického testu, počúvania a čítania s porozumením. Naša úžasná Hanka všetky disciplíny zvládla "ľavou zadnou" a umiestnila sa na krásnom 3. mieste.

Ďakujeme jej za reprezentovanie školy a gratulujeme k úspechu.