Gymnazisti na Olympijskom dni detí s EYOF v Banskej Bystrici

EYOF je skratka z anglického názvu European Youth Olympic Festival - Európsky Olympijský Festival Mládeže. Ide o najväčšie európske multišportové podujatie pre mladých športovcov vo veku od 14 do 18 rokov. Tento rok sa festival bude konať v Banskej Bystrici 24. – 30. júla. Naša škola sa už od začiatku školského roka zapojila do projektu a vzdelávania pod záštitou Olympijského výboru Slovenskej republiky.

1. júna sa žiaci druhého ročníka nášho gymnázia zúčastnili na Olympijskom dni detí s EYOF v Banskej Bystrici. Olympijský deň detí s EYOF a s mestom Banská Bystrica sa konal pri príležitosti prinesenia olympijského ohňa z Ríma do Banskej Bystrice. Deň v parku pod pamätníkom SNP sa začal rozcvičkou so šesťnásobnou olympijskou medailistkou biatlonistkou Nasťou Kuzminovou. Okrem toho si žiaci mohli vyskúšať rôzne tradičné a menej tradičné športové disciplíny a oboznámili sa s históriou a geografiou európskych štátov. Tiež mali možnosť dozvedieť sa viac o triedení odpadu, či vyskúšať si prácu smetiarov. Snáď najväčšou atrakciou však bolo stretnutie sa so slovenskými športovcami.

Do športových aktivít sa zapojili aj naši žiaci (N. Bušová, S. Záhorská, P. Záhorská, D. Šabová, N. Borkovičová, K. Orbán, G. Orlík, M. Ivan, F. Danko, V. Vitek), ktorí si v behu na 900 metrov zmerali sily s rovesníkmi z iných stredných škôl.

Súčasťou podujatia bolo aj prebratie ocenenia pre učiteľov zúčastnených na projekte EYOF. Naša pani učiteľka Mgr. Ľudmila Minárová ho prevzala z rúk prezidenta slovenského olympijského a športového výboru Antona Siekla a primátora Banskej Bystrice Jána Noska.

Podujatie vyvrcholilo slávnostným zapálením ohňa mieru, ktorý do Banskej Bystrice priniesla naša skvelá športovkyňa a bronzová olympijská medailistka v streľbe Danka Barteková po 14 hodinovej ceste z Ríma.

Naši žiaci si z podujatia odniesli veľa športových zážitkov a už teraz sa niektorí z nich tešia na to, že sa ako dobrovoľníci zapoja do organizovania EYOF-u na konci júla.

Mgr. I. Šovčíková


Fotogaléria