PEER program – protidrogová prevencia

PEER aktivisti – Diana Valkovičová a Samuel Jehlár z III.A triedy uskutočnili ďalšie zážitkové rovesnícke stretnutia zamerané na problematiku drogových závislostí a prevencie kriminality v triedach II.A a II.B. Formou diskusie so spolužiakmi si žiaci uvedených tried správne formovali svoje názory a postoje k problémovým situáciám, nadobudli lepšiu schopnosť empatie a komunikácie. Stretnutia boli hodnotené pozitívne tak PEER aktivistami ako aj ostatnými žiakmi našej školy.

Reakcie našich žiakov:
Slavomír S. (II.A): „Páčilo sa mi, že sme sa dozvedeli nové informácie o drogách a zároveň zistili aj ich mínusy a prečo ich nezačať užívať. Veľa som sa dozvedel o marihuane, ale aj iných návykových látkach. Myslím si, že toto zážitkové sedenie protidrogovej výchovy bolo poučné, ale páčilo by sa mi, keby v budúcnosti bolo dlhšie, napríklad vo forme teambuildingu. Bolo to super.“

Monika K. (II.A): „Páčili sa mi aktivity a prednáška bola veľmi zaujímavá. Ďalším plusom bola otvorená diskusia, pri ktorej každý mohol vyjadriť svoj názor. Téma bola podaná pútavým spôsobom a boli využité aj príklady z reálneho života. Strávila som hodinku v príjemnej atmosfére. Ďakujeme."

Ondrej V. a Kryštof O. (II.B): „Veľmi sa nám páčili aktivity v kruhu a diskusia. PEER aktivisti mali celú akciu veľmi dobre pripravenú a vedeli reagovať na všetky naše otázky. Ďalšou výhodou bolo, že sme sa dozvedeli aj o negatívnych účinkoch drog.“

Za všetky vaše pozitívne reakcie srdečná vďaka. Dáva to našim PEER stretnutiam ešte väčší zmysel, lebo ak zachránime iba jeden život, naša práca nie je zbytočná, pretože to môže byť Tvoj najlepší priateľ...

Mgr. Andrea Holecová - koordinátor PDZ a kriminality


Fotogaléria