Projekt zameraný na prepojenie teórie a praxe v oblasti pracovného práva

Gymnázium Janka Kráľa v spolupráci s Witt&Kleim advokátska kancelária aj v školskom roku 2021/2022 realizovalo projekt zameraný na prepojenie teórie a praxe v oblasti pracovného práva. Projekt prebiehal v triedach 3.A a 3.B v rámci hodín občianskej náuky za účasti p. prof. Končalová a JUDr. Milana Ragasa, advokáta advokátskej kancelárie Witt&Kleim, ktorý je tiež absolventom Gymnázia Janka Kráľa.

Počas vyučovacích hodín mali žiaci možnosť na praktických prípadoch zistiť, ako funguje v realite hľadanie pracovného miesta, prijímanie do zamestnania, uzatváranie pracovnej zmluvy a aké možnosti majú pre skončenie pracovnej zmluvy, pričom obsah vyučujúcich hodín bol pre žiakov k dispozícii aj na internetovej stránke advokátskej kancelárie Witt&Kleim.

„Bolo skutočne príjemné vrátiť sa na pôdu gymnázia a aspoň trochou vrátiť to, čo dnes aj vďaka gymnáziu môžem zažívať vo svojom živote. Rovnako bolo nesmierne príjemné stretnúť šikovných a talentovaných študentov gymnázia, ktorí vedia, čím v budúcnosti chcú byť a majú záujem o svet okolo seba, ktorý vedia kriticky zhodnotiť“ povedal JUDr. Milan Ragas.


Fotogaléria