Prečo ísť študovať na GJK - Ako ma GJK pripravilo na život po strednej

Albert Jurík – žiak Gymnázia Janka Kráľa

Jedným z mojich najobľúbenejších predmetov je prirodzene angličtina. Už od predškolského veku som sa zaujímal o tento cudzí jazyk a hoci sa nechcem chváliť, potenciál som vždy mal. Gymnaziálna angličtina ma určite nesklamala a priniesla mi do života opäť nové výzvy. Mal som to šťastie, že profesorka, ktorá ma ANJ vyučuje, kladie veľký dôraz na každého študenta a individuálne mu prispôsobuje jej hodnotenie. Na hodinách som zistil, že nikto nie je dokonalý a všetko sa dá zlepšovať.

Vďaka vyučujúcej som napredoval a učil sa efektívnejšie a rýchlejšie, ako mi bolo dovtedy zvykom. Za najlepšie prostriedky na učenie angličtiny považujem v prvom rade dobrý výber učebníc, ktoré sú zaujímavé a zároveň náročné. Pravidelné testy taktiež odhaľujú naše slabiny a dávajú nám možnosť zlepšiť sa v potrebných oblastiach. Ústne skúšania patria k mojej najobľúbenejšej forme odpovedí, keďže mám možnosť vylepšovať svoju slovnú zásobu, pracovať pod tlakom a v konverzácii s profesorkou sa cítim pohodlne.

Nehovorte to profesorom, ale najlepší spôsob ako sa naučiť na maturity, je celé tie roky improvizovať. Na hodinách sa vieme aj zabaviť! Napríklad prostredníctvom hier ako Kahoot! Špeciálnymi aktivitami si spríjemňujeme hodiny v období Vianoc, Veľkej noci či počas iných výnimočných dní. V súvislosti s angličtinou sa cítim byť pripravený do života a myslím si, že po maturite nebudem mať problém sa dohovoriť či už na vysokej škole, alebo v zahraničí.

Jedným z mojich maturitných predmetov, ktorý som si zvolil, je informatika. Spočiatku sme začínali jednoduchými úlohami v programoch Microsoft Office, prepracovali sme sa cez programovanie kresieb až ku tvoreniu kódovej stránky či programovaniu zložitých úloh, ktoré sú prípravou na prácu v tomto odbore.

Pokiaľ sa niekde vyskytne problém, učitelia sú ochotní nám pomôcť a kvôli jednej osobe aj zastaviť priebeh hodiny. Vždy sa snažíme hravým spôsobom úlohy nielen vyriešiť, ale aj si ich sami sťažiť. V praxi to znamená napríklad aj to, že namiesto kódu, ktorý nakreslí jeden ohňostroj s konštantnými parametrami (farbou, rozmermi, počtom cípov) naprogramujeme grafický výstup kresliaci ohňostroje s voliteľnými parametrami. Môže to znieť strašidelne, ale všetko má jednoduchý princíp v matematike a vo svojej podstate to vôbec nie je náročné.

Od tretieho ročníka sa nám taktiež pridal predmet informatika v prírodných vedách, v ktorom sa na každý štvrťrok striedajú témy a postupne sa prestrieda informatika, matematika, biológia a chémia. Cieľom tohto predmetu je posilniť naše zručnosti v oblasti informatiky a iných predmetov. Hodiny sú zábavné a praktickými úlohami si precvičíme všetko, čo je pre nás potrebné.

Myslím, že po špeciálnych školách s informatickým zameraním je naše gymnázium na druhom mieste, spolu s podobne zameranými gymnáziami a dôkladne pripravuje mladú generáciu ľudí na život, ale takisto im dáva dnes tak potrebné zručnosti v technike a informačných techológiách.

Alexandra Pacalajová – žiačka Gymnázia Janka Kráľa

Na otázku, prečo som si vybrala štúdium na tomto gymnáziu, by som mohla napísať celú úvahu. Dôvodov bolo hneď niekoľko. Na základnej škole som bola šikovné dieťa, žiadny predmet mi nerobil problém. Nebola som z tých, ktorí odmalička vedeli, že chcú byť zubárkou či učiteľom. Moje ciele sa každou chvíľou menili, čo som však vedela, bolo, že chcem študovať aj na vysokej škole. A tak bolo gymnázium, pre mňa tou najlepšou voľbou.

Na učenie a nové povinnosti, ktorých bolo o trošku viac než na základnej škole, som si rýchlo zvykla. Učitelia boli vždy zhovievaví a k celkovej pohode prispel aj super kolektív spolužiakov a starších žiakov. Na konci druhého ročníka nastal čas vybrať si semináre, teda predmety, ktorým chceme venovať viac času a zároveň sa v nich viac zdokonaľovať. Vedela som, že tento moment príde, od prvého ročníka som pomaličky premýšľala, postupne vyraďovala predmety, ktoré ma bavili menej, až som dospela ku kombinácii matematika - informatika. Sú to zároveň predmety, z ktorých by som chcela maturovať.

Môj výber môže pôsobiť prekvapujúco, predsa len, tento smer nie je medzi dievčatami tak rozšírený, ale matematika odmalička patrila medzi moje obľúbené predmety. Rozumela som jej, navyše sa mi páčilo, že pri nej nemusím tráviť veľa času memorovaním poučiek, naopak, stačí iba pochopiť problematiku a ostatné už ide v podstate samo. Aj napriek tomu, že matematika nie je medzi študentmi zrovna najpopulárnejšia a často prevládajú tvrdenia, že poznatky z nej väčšina nikdy nevyužije, má pre mňa veľký význam. Baví ma rozvíjať si logické myslenie, riešiť problémy a učiť sa stále niečo nové. To by samozrejme nešlo bez super učiteľov matematiky, ktorí všetko s ochotou vysvetlia a v prípade potreby aj poradia.

S informatikou to bolo trošku inak. Moja cesta k nej sa začala črtať až tu na strednej škole. Ihneď ma zaujalo programovanie, v ktorom sa dokážeme každou hodinou zdokonaľovať. Som rada, že som si mohla rozšíriť zručnosti aj v grafických programoch na špeciálnom predmete IPVčku, ktorého hodiny príjemne oživili vyučovanie. Opäť nesmiem zabudnúť aj na skúsených učiteľov informatiky, ktorí ma motivovali k voľbe tohto predmetu na maturitu. Informatika má v dnešnej dobe vo všetkom veľký význam a budúcnosť, a tak sa budú aj moje nasledujúce kroky s veľkou pravdepodobnosťou uberať týmto smerom.

Gympel, samozrejme, nie je len o neustálom učení sa. Vďaka rôznymi akciám, športovým aktivitám, krúžkom či výletom, ktorých sme súčasťou, si odnášame veľa zážitkov a spomienok na celý život.

Ak by som sa mala opäť rozhodnúť, bez váhania by som si znova vybrala toto gymnázium.

Diana Valkovičová – žiačka Gymnázia Janka Kráľa

Asi ako každého študenta v mojom veku ma čaká ťažká voľba. Keďže som si zvolila štúdium na gymnáziu, mojím ďalším krokom bude pokračovanie na vysokej škole. Už od detstva som snívala, že pôjdem na medicínu. Čím viac sa pripravujem na prijímačky, tým viac zisťujem, že môj výber strednej školy bol správny.

Gymnázium mi poskytuje mnoho kvalitných hodín na zdokonaľovanie sa v predmetoch, ktoré súvisia s medicínou. Najviac oceňujem laboratórne práce, ktoré mi dávajú možnosť chápať vedomosti v hlbších súvislostiach. Na mysli mám biológiu, pretože to je samozrejme predmet, na ktorý sa najviac zameriavam. Hodiny v biologickom labáku sú navyše aj zábavné. Máme k dispozícii materiály k všetkým témam, takže nikdy to nie je len o monotónnom písaní si poznámok. Ak mám nejaký problém, môžem sa spoľahnúť na ochotu vyučujúcich, na dodatočné vysvetlenie či dokonca poskytnutie kníh navyše, čo bohužiaľ nie je na každej strednej samozrejmosťou.

V treťom ročníku prichádzajú na výber semináre. Je to super príležitosť zamerať sa viac do hĺbky vybraného predmetu a rozšíriť si učivo z bežných hodín. Občas je to náročné, ale netreba si to tak pripúšťať. Je však pravdou, že keď sa musím sama doučiť niečo, čo som pôvodne zanedbala, je to oveľa zložitejšie. Preto je výhodnejšie nevoliť si vždy tú jednoduchšiu cestu, ale systematicky sa na vyučovanie pripravovať.

Ďalším predmetom, ktorému sa vo veľkej miere venujem, je chémia. Priznávam, že to kedysi nebýval jeden z mojich obľúbených predmetov. Na „základke“ mi vzorce, všetky tie čísla a výpočty, vôbec nedávali zmysel. Dlho som nechápala, ako to funguje, a pred príchodom na strednú som mala aj trochu obavy. Potom sa však ukázalo, že netreba mať strach.

Väčšinu učiva sme prebrali od základu, takže nadstavba sa budovala jednoduchšie. Naša škola má aj chemický „labák“. Vidieť chémiu v praxi je niečo fascinujúce, iné ako len na papieri. Keď robím pokusy, je to úplne iný pocit. Vždy si uvedomím, prečo sa vlastne tak snažím, a enormne ma to motivuje.

Ďalšou bránou do štúdia chémie je seminár z chémie. Ak by ste mi pred dvomi rokmi ukázali veci, ktoré v dnešných dňoch dokážem vypočítať z hlavy, asi by som sa zasmiala. Nikdy by som neverila, ako sa v pomerne krátkom čase dá naučiť toľko faktov. Vzájomná rivalita žiakov ma pritom poháňa ísť ešte ďalej. Pri tomto všetkom si rozširujem obzory aj z ostatných predmetov. Ľudia si hovoria, že keď už viem, čo chcem robiť, tak je to zbytočné, ale mýlia sa. Učivá sa častokrát vzájomne prelínajú. Geografia s biológiou, chémia s fyzikou a matematikou atď. Prehľad z viacerých oblastí je dôležitý, aj keď si to možno v danej chvíli človek neuvedomuje.

Život na gympli ale nie je len o neustálom učení sa. V priebehu roku sa vystriedajú akcie či už vzdelávacie, športové alebo zábavné. Aj vďaka nim už teraz viem, že na vysokej budem mať na čo spomínať.

Lucia Hrušková – žiačka Gymnázia Janka Kráľa

Som rada, že sa môžem prihovoriť našim budúcim študentom a podeliť sa s nimi o moju vlastnú skúsenosť. Nedávno som sa aj ja rozhodovala, kam pôjdem na strednú škola a až do poslednej chvíle som sa nevedela rozhodnúť. Osobne som veľmi rada, že som sa rozhodla ísť na GJK.

Už na základnej škole ma veľmi bavil zemepis. Gymnázium ponúka okrem bežných hodín možnosť rozšíriť si poznatky z tohto predmetu aj na seminári, ktorý si vyberáme v 3. ročníku. Preto, ak aj vy viete, že sa chcete geografii v budúcnosti venovať, tak vám naše gymnázium môžem vrelo odporučiť.

Máme široký výber máp, s ktorými na hodinách efektívne pracujeme a všetky naučené poznatky si prenášame do reality, čo nám taktiež pomáha v našom štúdiu. Na maturitu sme pripravení perfektne aj vďaka našej vyučujúcej, ktorá sa nám dôsledne venuje. Zameriava sa na podrobnosti, ktoré nám jednoducho a stručne vysvetlí tak, že si to každý zapamätá. Ak vás geografia baví, určite si môžete vyskúšať geografickú olympiádu a zmerať si vedomosti so svojimi spolužiakmi a kamarátmi.

Jedným z hlavných predmetov na gymnáziu je slovenský jazyk a literatúra. Keďže ide o náš materinský jazyk, maturita z tohto predmetu je pre všetkých žiakov povinná. Príprava na hodiny slovenčiny musí byť dôsledná a pravidelná, pretože učivo každou hodinou pribúda.

Slovenčine sa vo výučbe venuje dostatok času. Okrem vyučujúcich nám pri učení slovenského jazyka pomáhajú praktické učebnice, v ktorých sú skvelo vysvetlené nové pojmy a prehľadné tabuľky. Každé učivo nám je podrobne vysvetlené, pretože aj naše vyučujúce si uvedomujú, že prípravy na maturitu sú náročné a nemožno ich podceniť.

Dôležitou súčasťou predmetu je povinné čítanie, vďaka ktorému si rozširujeme svoje obzory a spoznávame kultové diela slovenskej a svetovej literatúry. Naša škola dáva možnosť zmerať si vedomosti v slovenčine na olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry, ktorú môžem zhodnotiť z osobnej skúsenosti. Nebudeme si klamať, nie je najľahšia, ale vždy som sa naučila niečo nové. A keďže patrím k skupinke ľudí, ktorá si uvedomuje význam slovenčiny, tak to pre mňa nikdy nebolo náročné.

Samuel Jehlár – žiak Gymnázia Janka Kráľa

Ako som získal vášeň k histórii a náuke o spoločnosti?
Začnem históriou, pretože som v nej mal po základnej škole veľký „mišung“. Síce ma na ňu základná škola pripravila dobre, no chyba bola skôr vo mne, pretože som si nevedel ešte isté veci úplne zaradiť a tento „správny smer“ som dostal asi niekde v 9. ročníku na ZŠ.

Keďže som mal dejepis vždy rád, no kvôli zmätku v hlave som mu nevedel prísť na tú pravú chuť, vedel som, že mojím cieľom na GJK bude konečne zjednotiť moje vedomosti, ktoré už mám, a získať ďalšie nejaké nové podrobnosti. Vášeň pre dejiny som tu skutočne našiel a musím uznať, že dejepis dominuje v mojom rozvrhu hodín.

Spôsob, akým nám je na hodinách vysvetľovaný dejepis, mi neskutočne sedí. Mix dobrého vysvetlenia, prezentácie, videí a stručných prehľadných poznámok ma utvrdil v tom, že chcem dejepis poznať ešte viac. To čaro tohto predmetu je, že čím viac sa v ňom ryjete, tým krajší je. No v prvom rade musíte chcieť ryť. Tento záujem u mňa vytvorili hodiny dejepisu, ktoré som si vždy veľmi užíval a bol maximálne sústredený na výklad. Dnes mám seminár z dejepisu a budem z neho o rok maturovať. Verím, že sa maturita podarí, pretože ma na ňu škola veľmi dobre pripravuje.

„Občianku“ mám rád už dlho, pretože vedomosti z nej viem uplatniť v praxi. Všeobecný prehľad tohto predmetu je naozaj veľmi využiteľný v mnohých sférach bežného života, a preto ma aj hodiny OBN tak bavia. Viem si poznámky a úlohy pretaviť do reality a prehrať si v hlave ich riešenie. Takéto úlohy často robíme na hodinách, kde je nám učivo najčastejšie podávané prostredníctvom prezentácií.

Nedávno sme však mali hodinu, na ktorej sme si opakovali na písomku pomocou piesní. Myslím si, že takéto využívanie audio-vizuálnych prostriedkov nám študentom tejto doby pomáha lepšie sa učiť.

Na rozšírenie a doplnenie vedomostí z OBN nám slúži spoločenskovedný seminár, ktorý si študenti môžu sami zvoliť v 3. ročníku. Veľmi oceňujem spôsob, akým sú tieto hodiny vedené. Už dlhšie sa vo voľnom čase zaujímam o problematiku práva, ktorá je aj súčasťou vzdelávacieho obsahu predmetu. Táto oblasť ma tak pohltila, že som sa zúčastnil aj olympiády ľudských práv, na ktorú ma vyučujúca skvelo pripravila, za čo som jej veľmi vďačný.