Rozlúčka s maturantmi

V piatok 20.5.2022 poslednýkrát otvorili dvere nášho gymnázia žiaci IV.A a IV.B triedy. Počas posledných triednických hodín sa k nim prihovorili triedne profesorky a zhodnotili ich prácu počas celého štúdia. Po triednických hodinách nasledovala slávnostná rozlúčka najskôr s učiteľmi a následne s mladšími spolužiakmi.

Budúci maturanti boli šťastní, že dosiahli vytúžený cieľ svojej štvorročnej práce, na strane druhej smutní z toho, že opúšťajú svoje dobre známe prostredie, kamarátov a nechávajú za sebou časy plné študentskej radosti, lások, úspechov aj sklamaní.

Našim absolventom prajeme do ďalšieho života len to najlepšie, veľa zdravia, šťastia a úspechov v ďalšom štúdiu i v osobnom živote.


Fotogaléria