1. B súčasťou projektu SadOVO

Naše gymnázium bolo ako jedna z desiatich škôl z celého Slovenska vybraté do projektu SadOVO a naša trieda sa s veľkou radosťou doňho zapojila. Projekt sa zameriava na staré a krajové odrody jabloní a hrušiek. Cieľom je v spolupráci s odborníkmi vysádzať ovocné vysokokmenné sady v areáloch základných a stredných škôl. Koordinátorom projektu je mimovládna nezisková organizácia Živica a generálnym partnerom Nadácia TESCO.

Ešte pred samotným stretnutím s organizátormi sme sa na základe ich pokynov rozdelili do skupín. Našou prvou úlohou bolo navštíviť jednotlivé supermarkety v našom meste, zistiť názvy rôznych druhov ovocia a zaznamenať krajinu ich pôvodu.

Dňa 16. 5. 2022 nás navštívili Aďka a Feri, koordinátori projektu, ktorí pre nás pripravili rôzne aktivity spojené s výsadbou ovocných stromov a krov v areáli školy. Najskôr sme si však porovnali výsledky našich zistení zo supermarketov a boli sme dosť prekvapení! Ukázalo sa totiž, že väčšina druhov ovocia sú veľkí cestovatelia a dovážame ich zo vzdialených krajín.

V ďalšej časti sme sa v rozhovore zamerali na význam a využitie ovocných stromov. Pripomenuli sme si, že sú zdrojom potravy pre opeľovače, pomáhajú udržiavať biodiverzitu v ekosystéme, podporujú tvorbu humusu a v lete nám poskytujú vzácny chládok. Po načerpaní nových informácií sme "vyrazili do terénu", ktorý pre nás predstavoval areál školy. S pomocou aplikácie PlantNet sme skúmali flóru na pôde našej školy. Po odfotení listu či kmeňa sme sa vďaka aplikácii okamžite dozvedeli, o aký druh rastliny ide. Objavili sme ginko dvojlaločné, slivku trnkovú, smrekovec opadavý, dub letný a mnohé ďalšie.

Následne sme dostali za úlohu nájsť vhodné miesto pre výsadbu ovocných stromov. Aďka a Feri nás oboznámili s tým, že dospelý strom potrebuje pre správny rast priestor s priemerom 8 metrov. Vzhľadom na bujnú vegetáciu v okolí našej školy preto nebolo jednoduché nájsť dostatočne vyhovujúcu lokalitu, ale napokon sa nám to predsa len podarilo a zopár miest pre výsadbu jabloní a hrušiek sme objavili. Keď stromy o pár rokov vyrastú, študenti si budú môcť vychutnať plody našej práce.

Na jeseň sa opäť stretneme a vysadíme stromčeky, ktoré sme vybrali. Spoločné aktivity na čerstvom vzduchu sme si dosýta vychutnali a možno sa medzi nami nájdu aj budúci pomológovia. Sme radi, že našou činnosťou môžeme prispieť k rozvoju vegetácie v našom školskom ekosystéme.

Na záver by sme sa chceli poďakovať Aďke a Ferimu za to, že nás obohatili o nové vedomosti a tešíme sa na opätovné stretnutie.

Romana Orgoníková, Nela Sofia Levická, 1. B


Fotogaléria