Medzitriedny florbalový turnaj ku Dňu študentstva

Žiacka školská rada v spolupráci s učiteľmi TSV zorganizovala 19. 11. 2021 v novej telocvični florbalový turnaj. Zúčastnilo sa ho 8 chlapčenských a 6 dievčenských družstiev. Súťažiaci hrali v počte 4 + 1 (+ 1 náhradník). Družstvá boli rozdelené do skupín, v ktorých sa hralo systémom každý s každým. Po základnej časti nasledovali zápasy o jednotlivé umiestnenia.

Celkové poradie tried:

Dievčatá:
1. miesto: 2. A
2. miesto: 3. A
3. miesto: 1. A
4. miesto: 4. A
5. miesto: 2. B
6. miesto: 1. B

Chlapci:
1. miesto a celkoví víťazi turnaja: 3.B
2. miesto: 4. A
3. miesto: 3. A
4. miesto: 1. A
5. miesto: 4. B
6. miesto: 2. A
7. miesto: 1. B
8. miesto: 2. B

Počas turnaja boli dodržané hygienické opatrenia, žiaci sa pred začiatkom turnaja otestovali antigénovými samotestami, ktoré zabezpečilo gymnázium.

Súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom srdečne gratulujeme!


Fotogaléria