Slávnostné otvorenie nového školského roka 2021/2022

Začiatok nového školského roka bol odlišný od predchádzajúcich rokov, nezačali sme ho v historickej aule, ale na neobvyklom priestore – na našom školskom dvore. Dôvodom sú pretrvávajúce protipandemické opatrenia.

Hneď na úvod zazneli tóny hudby a recitácia v podaní Alberta Juríka a Samuela Jehlára z III. A triedy. Slávnostnú akadémiu otvoril krátkym príhovorom predseda Žiackej školskej rady Ivan Pinter z III. B.

Slávnostný prejav predniesla riaditeľka školy RNDr. Renáta Kunová, PhD.. Po skončení letných prázdnin privítala všetkých študentov školy, zvlášť sa prihovorila nastupujúcim prvákom a maturantom. Už dva roky naše životy intenzívne ovplyvňuje pretrvávajúca pandémia Covid–19, preto aj riaditeľka školy podstatnú časť prejavu venovala protipandemickým opatreniam. Žiakov oboznámila s Covid automatom (školský semafor). Nezabudla nespomenúť aj štátny sviatok – Deň prijatia Ústavy SR, ktorý sme si pripomenuli 1. septembra. Nechýbalo aj predstavenie nových kolegov v našom pedagogickom zbore. Na záver všetkým popriala dostatok síl a energie do práce v novom školskom roku. Tóny študentskej hymny Gaudeamus igitur dali definitívnu bodku za bezstarostnými prázdninami. Už len zostáva veriť, že epidemiologická situácia nám umožní prežiť školský rok v školských laviciach a nie za obrazovkou počítača.

Fotogaléria