Športujeme s GJK

Žiaci prvého a druhého ročníka vymenili v dňoch 26. – 27. 10. 2021 prostredie v triede za telocvične gymnázia, aby mohli predviesť svoje športové schopnosti a porovnať si športové výkony so svojimi spolužiakmi. Žiacka školská rada v spolupráci s učiteľmi TSV pripravili pre študentov netradičné atletické disciplíny a športové hry. Súťažilo sa v šesťčlenných tímoch. Hoci sa v účastníkoch naplno prejavil súťažný duch, nezabúdalo sa ani na vzájomné povzbudzovanie a podporu.

Akcia mala za cieľ pomôcť žiakom prispieť k vybudovaniu si správnych športových návykov, podieľať sa na zvýšení ich fyzickej zdatnosti a zároveň ukázať jednotlivcom, akú úroveň dosahuje ich kondícia v porovnaní s ostatnými spolužiakmi.

Po absolvovaní všetkých netradičných disciplín odchádzali žiaci unavení, niektorí aj so svalovicou, ale čo je najdôležitejšie - väčšina z nich s dobrým pocitom, že prekonali samých seba a podali športový výkon, na ktorý môžu byť patrične hrdí.

Projekt sa uskutočnil aj vďaka finančnej podpore NSK a RZ pri GJK, za čo patrí obom veľká vďaka.


Fotogaléria


Videogaléria