Teambuilding – spoznajme sa lepšie

Dňa 2. a 3. júna 2022 si PEER aktivisti – Diana Valkovičová, Samuel Jehlár a Albert Jurík z III. A pod vedením Mgr. A. Holecovej pre nás žiakov I. A a I. B triedy pripravili teambuildingové aktivity zamerané na zlepšenie komunikácie, spolupráce a vzťahov v našich triedach. Aktivity boli rozdelené do 4 častí: zoznámenie sa, tímová práca s programom WordArt, „mission impossible“ a pravda s klbkom. V druhej časti sme boli rozdelení do 5 tímov, vylosovali sme si jednu z troch tém – Ja a moja trieda, Ja a GJK, Môj odraz v zrkadle. Potom sme námet spracovali v programe WordArt a nakoniec sme všetci vyhodnotili svoje práce. Kreativita nám určite nechýbala.

Žiakov z našej triedy najviac podnietila tretia časť, v ktorej bolo na tabuli napísaných mnoho výziev a našou úlohou bolo ich v časovom limite splniť. Najväčší úspech zožali naše obľúbené citáty, ktoré sme vypisovali na tabuľu.

Na konci sme spoločne zhodnotili, že toto teambuildingové stretnutie bolo príjemným obohatením vzťahov. Ako povedal jeden náš spolužiak z I. B.: „V minulosti sa zrkadlá vyrábali zo striebra, aby v nich bolo vidieť upírov, v súčasnosti sa vyrábajú z obyčajného kovu, a preto nevieme, koľko upírov sa na nás v zrkadlách pozerá.“

Ďakujeme tretiakom a Mgr. A. Holecovej za spríjemnenie dopoludnia a znamenitú ukážku toho, ako sa môžeme navzájom lepšie spoznávať.

Veronika Zajková, Alžbeta Kašubová (I. A)


Fotogaléria