Vianočné aranžovanie

Dňa 7. 12. 2021 sa na našej škole konala akcia s názvom Vianočné aranžovanie. Aj napriek momentálnej epidemiologickej situácii sa naši žiaci v obmedzenom počte a za dodržania všetkých opatrení mohli zapojiť do tejto vianočnej tradície, ktorá sa na našej škole koná už niekoľko rokov. Žiaci medzi sebou vytvorili tímy, ktoré sa postarali o nádherné vianočné dekorácie. Celú akciu sprevádzala vianočná atmosféra a dobrá nálada. O hodnotenie výtvorov sa postarala odborná porota v zložení: Mgr. Jozefína Kováčová a RNDr. Monika Gáliková..

Víťazkami vianočného aranžovania sa stali V. Laktišová, E. Doskočová, B. Molnárová z I. A, 2. miesto si rozdelili dva tímy, a to E. Jelínková, P. Hrúziková z III. A a K. Huňadyová, T. Jurík, M. Turček z I. A, 3. miesto obsadili T. Z?lder, I. Pintér, D. Herda, M. Kuťka, D. Kmotorková z III. B. Medzi aranžmánmi sa našlo veľmi veľa krásnych výtvorov, a preto sa naša porota rozhodla udeliť Mimoriadne ceny za originalitu nasledujúcim súťažiacim: H. Bezákovej, K. Krsekovej z III. A a A. Herdovej, S. Tižňovskej, K. Šútorovej, S. Bonišovej, H. Ferejovej, J. Krúpovi z I. B.

Po vyhodnotení súťaže sme dekorácie vystavili v priestoroch našej školy.

Za organizáciu akcie a odborný dozor ďakujeme pani profesorkám Mgr. Jozefíne Kováčovej a RNDr. Monike Gálikovej. Tešíme sa z účasti všetkých aktérov a výhercom úprimne blahoželáme!


Fotogaléria