Súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu

Dňa 8. 12. 2021 sa na našej škole uskutočnilo vyhodnotenie vianočnej súťaže o najkrajšie vyzdobenú triedu. Každá trieda mala na skrášlenie 2 týždne. Ako sme mohli tento rok vidieť, niektoré triedy dokázali, že fantázií sa medze nekladú a milo prekvapili prepracovanými ozdobami. Hodnotenie bolo veľmi tesné, ale predsa len sa podarilo vybrať jednu triedu.

V širokej konkurencii najlepšie zabodovala trieda III. A, ktorej srdečne gratulujeme a zároveň sa chceme poďakovať za účasť všetkým ostatným triedam.


Fotogaléria