Hlasovaním sme vybrali školské logo projektu Erasmus+

Prvou spoločnou aktivitou učiteľov aj študentov v rámci nášho nového projektu Erasmus+ bolo hlasovanie za víťazné logo, ktoré navrhli študenti našej školy. Toto víťazné logo budeme používať počas celej doby realizácie projektu na všetkých dokumentoch, prezentáciách, materiáloch a prospektoch.

Do hlasovania sa v rámci našej školy zapojilo 164 účastníkov. Víťazným logom sa stalo logo 5, ktoré si vybralo 43,9 % účastníkov hlasovania. Autorom víťazného loga je Kamila Hejtmánková. Logo 4, ktorého autorom je Alexandra Klikáčová, oslovilo 18,9 % a logo 2 od Dominika Herdu získalo 18,3 % hlasov účastníkov.

Gratulujeme najúspešnejším a zároveň ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili.


Zobraziť všetky logá