I. B na koncoročnom výlete

V pondelok ráno o 8:00 h sme sa zišli so spolužiakmi a s dozor konajúcimi pani učiteľkami Mgr. Tatianou Poliakovou a Mgr. Ľudmilou Minárovou pred bránou školy a vyrazili sme za veľkým dobrodružstvom. Plní energie a dobre naladení sme sa vydali na cestu do Vyhní. V autobuse sme si spoločne zaspievali, a tak sme si aj skrátili cestu do našej destinácie.

Po príchode do Vyhní sme sa ubytovali v penzióne Sasanka a vyrazili sme za naším prvým dobrodružstvom. Čakala nás pomerne náročná 14-kilometrová túra na vrch Malý Kerling. Je to vrch v Štiavnických vrchoch a nachádza sa v nadmorskej výške 800 metrov. Po tejto neľahkej fyzickej aktivite na nás čakala odmena v podobe Vodného raja, kde sme sa mohli vyšantiť a vyblázniť do sýtosti. Na kúpalisku sa nachádzalo viacero bazénov a aj tobogány, takže každý si pre seba našiel to svoje „pravé orechové“. Nastal čas večere a vybrali sme sa späť do penziónu. Po večeri však náš deň nekončil a zábava pokračovala v podobe rôznych spoločných aktivít. Zasúťažili sme si o posledné miesto v stoličkovom tanci, zahrali a zaspievali na gitare a aj zatancovali. Ranné prebúdzanie už bolo však ťažšie, pretože sme boli unavení z predošlého dňa a opäť nás čakal bohatý program. Poriadne sme sa naraňajkovali, aby sme načerpali veľa síl a energie a vyrazili sme na Kamenné more. Je to prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Štiavnické vrchy. Prechádzku sme si veľmi užili a po výstupe na nás čakal zaslúžený panoramatický výhľad na okolitú krajinu. Trošku sme si oddýchli a vyrazili sme späť do penziónu. Cestu sme si ozvláštnili prechodom cez skaly, ktoré sú súčasťou Kamenného mora. Po prechádzke sme sa všetci s nadšením hodili do bazéna a užívali sme si relax, vodu, slnko a spoločnosť jeden druhého. O piatej nás už pred naším ubytovaním čakal autobus a my sme sa pobrali na cestu domov. Cestu sme si spríjemnili spevom a niektorí aj čo to pospali.

Na záver by som sa chcela v mene celej triedy I. B poďakovať pani učiteľkám Tatiane Poliakovej a Ľudmile Minárovej za skvelý výlet, dozor a pevné nervy. Vám, drahí spolužiaci, chcem poďakovať za kopu úchvatných zážitkov, na ktoré určite všetci nikdy nezabudneme. A vám, milí čitatelia, by som chcela popriať prázdniny plné zábavy a aby ste načerpali veľa síl do nového školského roka!

Nela Sofia Levická, 1. B


Fotogaléria