Víťazstvo Gymnázia Janka Kráľa v Župnej kalokagatii 2022

Odbor kultúry a športu Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja – oddelenie mládeže, telesnej kultúry a športu ÚNSK po dvojročnej prestávke organizoval dňa 9. júna 2022 obvodné kolá 14. ročníka súťaže Župná Kalokagatia – Mladý záchranár. Spoluorganizátorom akcie bola Stredná priemyselná škola na Ul. Františka Hečku 25 v Leviciach. Súťaž sa konala v Športovej hale v Leviciach.

Súťaž je určená pre žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Ide o orientačný beh určený pre päťčlenné zmiešané družstvá. Družstvá môžu tvoriť žiaci 1. – 3. ročníka stredných škôl, z toho minimálne dvaja súťažiaci musia byť opačného pohlavia.

Družstvo nášho Gymnázia J. Kráľa v zložení žiakov 1. B triedy (Hana Ferejová, Sofia Tižňovská, Kristína Šútorová, Adam Víglaský, Michal Korim, Michal Minár) dosiahlo v konkurencii najlepší výsledok a umiestnilo sa na 1. mieste, čím si zabezpečilo postup do krajského kola. To sa uskutoční v septembri 2022 na Duchonke.

Bolo pre nás potešením sa po tak ťažkom období, ktoré neprialo spoločenským a športovým akciám, zúčastniť obľúbenej stredoškolskej súťaže žiakov. Dostali sme príležitosť načerpať filozofiu súťaže a spojiť krásu tela a ducha s fyzickou zdatnosťou. Stretli sme kamarátov z iných škôl a popritom sme reprezentovali svoju školu. Tešíme sa z nášho úspechu a sme odhodlaní zabojovať aj v septembri na Duchonke!

Mgr. Ľ. Minárová


Fotogaléria