Týždeň vedy a techniky na Slovensku

19. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2022 (TVT) sa začal slávnostným otvorením v Zážitkovom centre vedy Aurelium Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave v pondelok 7. 11. 2022. Otvorenia sa zúčastnil nový štátny tajomník Ministerstva školstva Michal Fedák, ktorý sa prihovoril účastníkom slovami:

„Som veľmi rád, že sa neustále zlepšujeme v oblasti popularizácie vedy a techniky na Slovensku. Práve Týždeň vedy a techniky je od roku 2004 najvýznamnejším národným podujatím, ktoré je nielen prehliadkou prác slovenských vedcov, ale aj tým správnym nástrojom na pritiahnutie mladých vedeckých talentov.“

Neoddeliteľnou súčasťou Týždňa vedy a techniky je Festival vedy a techniky AMAVET (FVaT), ktorý sa tento rok uskutočnil 7. a 8. novembra 2022 v ZCV Aurelium. So svojimi environmentálnymi projektmi sa na ňom predstavili aj naše žiačky z III. A triedy:

  • Adéla Matějková - Canisterapia
  • Adela Tenkelová, Viktória Ďurišová - Vplyv klimatických podmienok na pučanie rôznych druhov stromov
  • Aneta Taušová, Kristína Kováčová - Vplyv čistoty vody na organizmy žijúce v rieke Žitave

Dievčatá pred odbornou porotou prezentovali svoje prvé bádateľské aktivity, v rámci ktorých bolo potrebné na dosiahnutie stanoveného cieľa využiť rôzne pomôcky, techniky a metódy skúmania, zbierania a vyhodnocovania údajov.

Účasť našich žiačok na festivale hodnotíme veľmi pozitívne. Dievčatá získali veľa inšpirácií do svojich budúcich projektov, nazbierali nové skúsenosti a spoznali nových mladých ľudí, ktorí sa zaoberajú vedou a sú naladení na rovnakej bádateľskej vlne. S novým odhodlaním sa pustíme do ďalšieho bádania a prehliadky posterov sa zúčastníme aj na budúci rok.

RNDr. Renáta Kunová, PhD.

Link: "Začína 25. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET"