Best In English

Dňa 30. 11. 2022 sa študenti nášho gymnázia opäť zapojili do medzinárodnej online súťaže v anglickom jazyku s názvom Best In English, ktorú organizovala spoločnosť Czech-us Studium v zahraničí. Táto súťaž je určená pre žiakov stredných škôl vo veku 14 - 19 rokov. V 60-minútovom teste si študenti zmerali svoje vedomosti z anglického jazyka v oblasti gramatiky, slovnej zásoby, počúvania a čítania s porozumením. Celkovo bolo možné získať 118 bodov. Do súťaže sa zapojilo 22800 študentov zo 709 stredných škôl z rôznych krajín sveta. Našu školu reprezentovalo 14 žiakov. Z nich sa najvyššie umiestnil Samuel Ondroš z II.A triedy, ktorý skončil na 3082. mieste z celkového počtu zapojených žiakov.

Veľká vďaka patrí Rade rodičov Gymnázia Janka Kráľa, vďaka ktorej sme mohli participovať v tejto medzinárodnej súťaži.