Zbierka Biela pastelka

Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka našej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.

Študenti našej školy sa každoročne do zbierky zapájajú ako dobrovoľníci a nebolo to inak ani 23. 9. 2022. Tri tímy v zložení Norbert Švec, Nela Sofia Levická, Katarína Herdová, Monika Kuterková, Sára Bronišová a Kristína Šútorová vyzbierali v uliciach mesta 536,14 Eur.

Pani Veronika Rakovská, predsedníčka UNSS Zlaté Moravce, poďakovala žiakom a škole za pomoc pri zbierke:

Dobrý deň pani riaditeľka, s potešením Vám oznamujem, že Vaša škola vyzbierala vo verejnej zbierke Biela pastelka konanej dňa 23. 9. 2022 sumu 536,14 Eur. Veľmi pekne ďakujeme za spoluprácu.

S pozdravom
Veronika Rakovská, predsedníčka UNSS Zlaté Moravce