9. ročník súťaže Brána jazykov otvorená na GJK

Dňa 28. 9. 2022 sa na našej škole uskutočnila jazyková súťaž – Brána jazykov otvorená, ktorej cieľom je overenie si jazykových zručností interaktívnou formou. Okrem tohto zamerania má podujatie aj spoločenský rozmer – umožňuje stretnutie žiakov a vyučujúcich základných a stredných škôl z nášho regiónu.

Súťažiaci zo základných škôl zo zlatomoravského okresu, ale aj Nitry, Levíc Tlmač a Vrábľov v ranných hodinách zaplnili priestory gymnaziálnej telocvične. Tu ich už čakali vopred pripravené stanovištia spolu so žiakmi II. B, III. A a III. B triedy, ktorí pomohli pripraviť priestory a hodnotili jednotlivé úlohy. Celkovo sa do súťaže zapojilo 29 trojčlenných tímov.

Žiaci si mohli vyskúšať množstvo aktivít v anglickom, nemeckom, ruskom a slovenskom jazyku, vrátane posunkovej reči. Atmosféru dotváralo premietanie obrazovej dokumentácie priebehu predchádzajúcich ročníkov súťaže. V tomto ročníku boli úlohy zadávané predovšetkým digitálnou formu, ale organizátori ostali verní aj úlohám, ktoré podnecovali manuálne zručnosti. Súťaž overila nielen jazykové znalosti žiakov, ich vnútornú intuíciu pre správnu odpoveď, ale aj ich schopnosť pracovať v tíme. Hoci boli úlohy vytvorené hravou formou, často potrápili aj tých najzdatnejších.

Po vyriešení úloh a vyplnení bodovacej tabuľky nasledovalo záverečné sčitovanie bodov, ktoré rozhodlo o celkovom umiestnení:

  1. ZŠ Ul. Sv. Michala, Levice (Pillar men)
  2. ZŠ sv. Don Bosca
  3. ZŠ Mojmírova (Infinity Team)

Na naše potešenie sa tohto podujatia zúčastnili aj z študenti z partnerskej školy v rakúskom Tullne. Určite sa im na našej škole veľmi páčilo, pretože som od nich dostali pozvanie na výmennú návštevu v budúcom školskom roku.

Veľká vďaka tiež patrí všetkým učiteľkám a učiteľom, ktorí sa podieľali na tvorbe úloh, študentom pracujúcim na stanovištiach ako aj tým, ktorí riešili uvedené doplňovačky, prešmyčky a iné zadania. Aj vďaka sponzorom žiaden zo súťažiacich neodišiel bez ocenenia za svoju preukázanú snahu. Bez tejto skvelej spolupráce by sme nedokázali akciu tak úspešne zorganizovať.

Romana Orgoníková, 2. B

Fotografie: Gabriel Bezuška