Celoštátne kolo Dejepisnej olympiády

V dňoch 4. – 6. mája 2023 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo Dejepisnej olympiády v kategórii A, B, C. Našu školu a Nitriansky kraj reprezentoval Ján Adamec z III. A triedy. Do celoštátneho kola postúpil ako víťaz krajského kola v kategórii A. Janko vo veľkej konkurencii gymnazistov z celého Slovenska získal vynikajúce 2. miesto.

Hlavná časť súťaže prebiehala v piatok, 5. 5. 2023. Prvou časťou celoštátneho kola bol vedomostný test. Druhou, rovnako náročnou časťou, bola obhajoba práce. Janko súťažil v kategórii A, vo svojom projekte sa venoval histórii rodu Paluškovcov a ich vplyvu na rozvoj Zlatých Moraviec. Súčasťou celoštátneho kola bol aj bohatý sprievodný program.

Jankovi úprimne ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

PK SJL, SV