Čo vieš o hviezdach?

V stredu 1. marca 2023 sa žiačka Ela Šulganová (I.B) zúčastnila 33. ročníka okresného kola celoslovenskej postupovej vedomostnej súťaže z oblasti astronómie „Čo vieš o hviezdach?“. Súťaž bola určená pre žiakov ZŠ a SŠ v okrese Zlaté Moravce. Vyhlasovateľom bola Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Organizátor okresného kola je KOS v Nitre. Miesto konania súťaže bolo Centrum voľného času, Zlaté Moravce.

Obsahovú náplň tvorili otázky z nasledujúcich okruhov: všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, slnečná sústava, súhvezdia, slepá mapa, astronomické prístroje, využitie kozmonautických prostriedkov v astronómii.

Okresné kolo pozostávalo z týchto častí:

  • riešenie písomných úloh – výber z ponúknutých možností
  • riešenie písomných úloh – dopisovanie odpovedí
  • riešenie matematického príkladu
  • vypĺňanie slepej mapy

V 3. kategórii - žiaci stredných škôl, gymnázií, získala Ela Šulganová 1. miesto a postúpila do krajského kola. Ďakujeme za reprezentáciu a veríme, že bude úspešná aj v krajskom kole.

Mgr. Debnár