Krajské kolo Dejepisnej olympiády

Dňa 3.4.2023 sa konalo krajské kolo Dejepisnej olympiády v kategórii A, B na Gymnáziu sv. Vincenta de Paul v Leviciach. Našu školu reprezentoval Ján Adamec z III. A triedy v kategórii A. Krajské kolo pozostáva z dvoch častí: z vedomostného testu a obhajoby napísaného projektu. Janko sa vo svojom projekte venoval rodu Paluškovcov. Podarilo sa mu vo svojej kategórii zvíťaziť, získal výborné 1. miesto a postúpil do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční 4. – 6. mája 2023.

Jankovi ďakujeme za vzornú reprezentáciu a prajeme mu veľa úspechov v celoštátnom kole.

Predmetová komisia SJL a spoločenskovedných predmetov