Krajské kolo Dejepisnej súťaže gymnázií ČR a SR

Dňa 5. apríla 2023 sa naši tretiaci Filip Danko (III. A), Matúš Radobický (III. A) a Samuel Vozár (III. B) zúčastnili krajského kola Dejepisnej súťaže študentov gymnázií ČR a SR, ktoré sa konalo v Gymnáziu Párovská 1, v Nitre. Témou 31. ročníka boli „Dejiny Európy v rokoch 1945 – 1975“. Organizátorom súťaže je Gymnázium v českom Chebe. Krajské kolo prebiehalo v ČR aj SR v tom istom čase. Vo veľkej konkurencii gymnazistov z celého Nitrianskeho kraja náš tím obsadil vynikajúce 3. miesto.

Chlapcom vyslovujeme úprimné poďakovanie za vzornú reprezentáciu školy.

PK SJL, SV