Deň kakaa

Dňa 26. 1. 2023 sa na našej škole uskutočnil tradičný Deň kakaa. Žiaci si počas veľkej prestávky mohli pochutnať na vianočke spolu s teplým kakaovým nápojom.

Žiackej školskej rade ďakujeme za organizáciu tejto sladkej akcie.

Katarína Herdová, II.B