Učiteľská mobilita v Heraklione v rámci projektu Erasmus+

Prvý októbrový týždeň som vďaka vedeniu GJK absolvovala krátkodobú mobilitu učiacich sa v rámci programu Erasmus+. Vo vzdelávacom kurze CLIL: Innovation & Effectiveness in Teaching som videla príležitosť rozšíriť si svoje poznatky a skúsenosti s metódou CLIL, ktorou sa zaoberám v rámci mojej pedagogickej praxe posledných desať rokov. Metóda CLIL je integrovaným vyučovaním odborného predmetu (matematiky, chémie) a cudzieho jazyka.

Vzdelávací kurz sa realizoval v krásnom turistickom meste Heraklion na gréckom ostrove Kréta. Heraklion ma očaril v deň príchodu teplou klímou, prímorskou atmosférou, pieskovými plážami a azúrovo modrým morom.

V prvý deň kurzu nedeľný Heraklion odvial typický silný vietor a mesto sa naplnilo trúbiacimi autami, pískajúcimi Grékmi, nezastavujúcou mestskou hromadnou dopravou (jedinou možnosťou, ako sa do nej dostať, bolo stopnúť ju). Po neplánovej rannej prechádzke som sa zoznámila s ostatnými účastníkmi programu Erasmus+ a z Lotyšska, Litvy, Chorvátska, Poľska, Slovinska, Nemecka. Ako jediná zástupkyňa Slovenska som predstavila našu krajinu, naše mesto Zlaté Moravce a našu školu Gymnázium Janka Kráľa.

Od tohto momentu sme sa stali študentami - každý vo svojej triede so svojím vyučujúcim, lektorom. Nasledujúce rána nám o deviatej „zazvonilo“ , aby sme stihli v Grécku povinnú rannú kávičku a nasledovalo šesť vyučovacích hodín. V mojom prípade to bola práca so vzdelávacími softvérmi ako Canva, Genia.ly, Bookcreator, Adobe, OBSstudio. Cieľom „vyučovacích hodín“ bolo zdokonaliť sa vo vytváraní digitálnych vzdelávacích materiálov pre matematiku a chémiu v anglickom jazyku, ako aj naučiť sa tvoriť interaktívne obrázky, videá, myšlienkové mapy, komiksy, e-knihu či digitálne hry.

„Chémia“ v našom Erasmus tíme fungovala od prvého stretnutia. Prestávky vo vyučovaní sme využívali na výmenu skúseností s rôznymi vzdelávacími systémami v našich krajinách. Vo voľnom čase sme sa spoločne zoznamovali s kultúrnymi a historickými pamiatky na ostrove, ochutnávali sme typické jedlá a nápoje v tradičnej gréckej reštaurácii a spoznávali súčasnú grécku kultúru v historickom centre Heraklionu.

Program Erasmus+ absolútne naplnil moje očakávania v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a spolupráce. Počas týždňa som získala jazykové, odborné a digitálne zručnosti, cestovateľské skúsenosti, nových priateľov a veľa vzrušujúcich zážitkov.

Ďakujem Erasmus+!

PaedDr. Henrieta Šabíková, PhD.