Mobilita učiteľov Lagoa/Portugalsko

Lokalita: Algarve je najjužnejším regiónom Portugalska a nachádza sa na Pyrenejskom polostrove. Aj vďaka svojej polohe patrí Algarve k jedným z najslnečnejších a najteplejších miest v Európe – je tu viac ako 300 slnečných dní. Členité pobrežie Algarve ponúka mnoho prírodných javov a na západe a juhu ho obmýva Atlantický oceán, zatiaľ čo na východe susedí so španielskou Andalúziou. Za metropolu regiónu sa považuje mesto Faro, v ktorom sa nachádza medzinárodné letisko a škola University of Algarve. V celom regióne sa však nachádza zhruba 150 pláží, pričom tie najkrajšie sú v okolí miest Lagos, Lagoa a Albufeira.

Termín: 8. 10. – 15. 10. 2022

Trasa: Zlaté Moravce → Bratislava → Viedeň → Faro → Portimao (Parchal) a späť

Účastníci: Mgr. Viera Mihalková, RNDr. Renáta Kunová, PhD.

Kurz: V nádhernom prostredí v oblasti Parchal - Portimao sme absolvovali týždenný štruktúrovaný kurz „Digitálne média v interkultúrnych projektoch – manažment a zosieťovanie“. Počas kurzu sme prítomných (20 účastníkov z troch európskych krajín – Nemecko, Maďarsko a Slovensko) informovali o štruktúre školy, vzdelávacom programe, zameraní našej školy, aktivitách a projektoch, ktoré organizujeme, alebo realizujeme prostredníctvom rôznych nadácií. Pri spoločných aktivitách sme sa postupne spoznávali a pripravovali ďalšie Erasmovské stretnutia, hľadali sme pozitíva i negatíva zahraničných mobilít žiakov i učiteľov. Naša práca nám prinesie nových partnerov pre mobility žiakov, pre job shadowing učiteľov. Pri spoločnej výmene názorov sme sa snažili pre našu školu získať nových partnerov podľa spoločného zamerania – šport, environmentálne aktivity a spoznávanie kultúry navzájom, rozvíjanie jazykových zručností (v anglickom aj nemeckom jazyku). Súčasťou kurzu boli aj neformálne rozhovory počas prestávky o bežných problémoch v škole, medzi žiakmi či v živote. Takáto mobilita dáva učiteľom nový rozmer pre ich ďalšie napredovanie, ukáže rozdiely v školských systémoch, či poukáže na inú mentalitu rôznych národností. Pobyt sme si spestrili spoznávaním prekrásnej prírody, bicyklom sme sa dostali až k Atlantiku, a aj keď bol studený, zaplávali sme si v ňom. Plné zážitkov a nových nápadov sme sa vrátili späť do školy.

Aktivity:

  • Odborný seminár realizovaný agentúrou European seminars v nemeckom jazyku
  • Interkultúrne aktivity
  • Digitálne aplikácie
  • Práca v skupinách – preberanie dobrej praxe – výstupná prezentácia
  • Spoznávanie kultúry, prírody a zvykov Portugalska