Esej Jána Johanidesa 2023

Esej Jána Johanidesa je celoslovenská súťaž stredoškolákov v písaní esejí. Do 13. ročníka sa zapojila aj naša žiačka Ema Šišovská z II. A triedy. Vo svojej eseji, ktorú nazvala „Zlatá rybka“, sa venovala myšlienke spisovateľa Jána Johanidesa z novely Súkromie: „Hľadali ste v sebe nejaký pevný bod, ale objavili ste ľudí s rôznymi povahami a názormi.“

Ema za svoju esej získala špeciálnu prémiu od vyhlasovateľa súťaže, ktorým je Slovenské literárne centrum.

K prémii úprimne blahoželáme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a prajeme veľa inšpirácie do ďalšieho písania.

PK SJL, SV