Exkurzia s prvákmi do Arboréta Mlyňany

Dňa 28. 11. 2022 sme sa my, prváci, spolu s Mgr. J. Kováčovou a Mgr. Ľ. Minárovou zúčastnili exkurzie do Arboréta Mlyňany.

Na úvod nás privítali vedúci pracovníci Arboréta a poskytli nám propagačný materiál o miestnej dendroflóre. Odborný pracovník nám v rámci prednášky Jeseň v Arboréte objasnil zmeny, ktoré nastavajú na rozmanitých drevinách a zacielil sa na špecifické úkazy, ktoré sú viditeľné na listoch, plodoch a semenách. Po krátkej prestávke sme sa vybrali na prehliadku areálu s odborným výkladom a do pracovných listov sme si zaznamenávali odpovede.

Exkurzia bola zaujímavá a poskytla nám užitočné poznatky o pestovaných drevinách. Prínosom bolo najmä spojenie teórie s praxou - dreviny v prirodzenom prostredí sme mohli skúmať nielen očami, ale sa ich aj fyzicky dotýkať.

Navštíviť arborétum sa určite oplatí v každom ročnom období!

Alexandra Drgoňová, I. B

Žiacke práce vytvorené pomocou Microsoft Sway

autorka prezentácie: Erika Pacherová, I. B

autor prezentácie: Matúš Pecho, I. B

autorka prezentácie: Sofia Lavrincová, I. A