Budú z nás poslanci parlamentu?

„Sláva národa hodná je obetí!“ povedal jeden zo zakladateľov a prvý predseda Slovenskej národnej rady, Jozef Miloslav Hurban. Ten spolu s Michalom Miloslavom Hodžom a Ľudovítom Štúrom založili prvú Slovenskú národnú radu v septembri roku 1848.

Práve tento citát sme si všimli ako prvý, keď sme vstúpili cez bezpečnostnú prehliadku a vestibulu do budovy Národnej rady Slovenskej republiky. Táto exkurzia sa uskutočnila 21. 3. 2023 a zúčastnili sa jej žiaci 3. a 4. ročníka pod pedagogickým dozorom Mgr. Jozefíny Kováčovej a PaedDr. Viery Šedíkovej.

Hneď z úvodu nás pani sprievodkyňa oboznámila s históriou a previedla nás prízemím NR SR. Zaujala nás najmä čestná stráž, štátne symboly či slovenská vlajka z revolúcie v rokoch 1848/49. Našej pozornosti neunikli ani busty Jozefa Miloslava Hurbana a Milana Rastislava Štefánika. Výklad o jeho zaujímavom živote s mottom: „Veriť, milovať, pracovať,“ nás presvedčil o jeho nesmiernom význame pre naše dejiny. Počas celej návštevy sa nás pani sprievodkyňa pýtala na rôzne otázky z našich dejín a občianskej náuky, na ktoré sme vedeli výborne reagovať, za čo nás aj neustále chválila.

Mali sme šťastie, pretože počas našej návštevy tejto inštitúcie prebiehalo zasadanie a my sme mohli naživo stretnúť novinárov či poslancov parlamentu. Niektorí sa nám dokonca aj prihovorili. Na záver sme mali možnosť vstúpiť na balkón rokovacej sály a pozorovať našich poslancov pri ich práci. Väčšina z nich si nás všimla a boli aj takí, ktorí zakývali.

Chcel by som poďakovať našim pedagógom za ich dozor a skvelo zvládnutou organizáciou celej akcie.

Samuel Jehlár, IV. A