Exkurzia Sereď – Múzeum holokaustu

Študenti III.A a III.B triedy dňa 26.4.2023 navštívili Múzeum holokaustu v Seredi. Múzeum holokaustu vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi. Predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny. V múzeu sú vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska. Jedným z vystavených artefaktov je dobytčí vagón, v ktorom deportovali Židov do koncentračného tábora Auschwitz. Expozičný komplex sa nachádza v piatich pôvodných budovách pracovného a koncentračného tábora pre Židov. Múzeum zároveň slúži aj ako pamätník zavraždeným Židom zo Slovenska, pričom len táborom v Seredi ich prešlo približne 16 000, z ktorých bola väčšina zavraždená počas holokaustu.

Počas exkurzie si vypočuli prednášku s názvom "Úteky z táborov smrti" a pozreli krátky dokument, ktorý zachytáva autentické výpovede ľudí, ktorí za neľahkých podmienok toto ťažké obdobie prežili. Mali možnosť prehliadnuť si komplex nachádzajúci sa v piatich pôvodných budovách pracovného a koncentračného tábora s dobovými dokumentmi, fotografiami a predmetmi súvisiacimi s prenasledovaním Židov na území Slovenska.

Mgr. Elena Ujčíková