Exkurzia za odmenu - Múzeum slovenskej dediny SNM, Národný cintorín v Martine

Všetci sme sa tešili na deň, keď si dáme oddych od online výučby a obrazovku počítača vymeníme za pobyt na čerstvom vzduchu.

15. novembra sme my, vybraní žiaci II. A a II. B triedy, spolu s pani riaditeľkou RNDr. R. Kunovou, PhD. a Mgr. T. Poliakovou nasadli do autobusu a vydali sa na zážitkovú exkurziu do Martina. Tento výlet pre nás zorganizovala PaedDr. K. Ivanovičová (OZ Platan) ako odmenu za našu aktivitu v projekte Po stopách Janka Kráľa v zlatomoravskom regióne.

Po 1,5-hodinovej ceste sme šťastne dorazili do cieľa. Našou prvou zastávkou bolo Múzeum slovenskej dediny v Martine, kde sme strávili dve príjemné hodiny. Aj napriek tomu, že nám počasie dalo pocítiť blížiacu sa zimu, s radosťou sme nasávali nové informácie, ktorými nás zásobovala naša milá sprievodkyňa. Prvou stavbou, do ktorej sme mohli nazrieť, bola elementárna škola z Petrovíc. Opäť sme zasadli do školských lavíc, no do rúk sme namiesto pera a zošita dostali kriedu, bridlicovú tabuľku a handričku na zotieranie. A hodina matematiky a slovenčiny sa mohla začať… Naše kroky ďalšej smerovali k domom, v ktorých bol nakrúcaný známy film Perinbaba. V celom objekte sme si mohli všímať drobné detaily na každej stavbe a zaujímavým pre nás bolo zistenie, v čom sa líšili domy bohatých a chudobných rodín. Najväčšou stavbou, do ktorej sme vošli, bola vozáreň, v ktorej bývali ustajnené kone a vozy počas dlhých ciest. Odtiaľ naše kroky viedli do kostolíka z Rudna. Ten nás očaril svojimi iluzívnymi maľbami, ale aj veľkým dreveným rapkáčom, ktorým sa ľudia zvolávali na omšu. Inšpiratívnou bola zastávka v klobučiarskej dielni. Oboznámili sme sa s výrobou klobúkov a dokonca sme si niektoré z nich mohli aj vyskúšať. Poslednou zastávkou v areáli bolo Múzeum kultúry Rómov na Slovensku, kde sme sa dozvedeli čo-to o histórii a kultúre Rómov. Upútal nás hlavne pestrý interiér, ale i zaujímavé fakty. Pokojne by sme prešli aj celý areál veľkosti 15,5 ha a navštívili všetkých 150 stavieb, ale zima sa nám už dostávala pod kožu a nohy hlásili únavu. Naše putovanie regiónmi Slovenska sme teda ukončili a zhodli sme sa na tom, že zimu vymeníme za teplo a históriu za súčasný konzum.

Autobusom sme sa doviezli do mesta a zamierili do nákupného centra, aby sme sa trošku zohriali a nasýtili naše vyhladované žalúdky. Iní sa vybrali do ulíc a hľadali útulné kaviarne.

Na záver exkurzie sme si zaspomínali na nášho Janka Kráľa a to priamo pri jeho hrobe v Národnom cintoríne. Všetkých sa nás zmocnila nostalgia a v tichosti sme prechádzali miestom posledného odpočinku mnohých významných osobností Slovenska.

Cestu domov si niektorí spríjemnili spevom, no väčšinu z nás sychravé počasie i celý deň na nohách unavili.

Všetci sme PaedDr. K. Ivanovičovej veľmi vďační, že pre nás zorganizovala túto zaujímavú a náučnú exkurziu. Ďakujeme aj pani riaditeľke RNDr. Kunovej, PhD. a Mgr. T. Poliakovej za pedagogický dozor a príjemnú spoločnosť.

Ema Šišovská, II. A