Krajské kolo súťaže z oblasti finančnej gramotnosti FINNkvíz 2022

V tomto školskom roku Nadácia NN ľuďom vyhlásila pre študentov 1. a 2. ročníka stredných škôl novú súťaž z oblasti finančnej gramotnosti pod názvom FINNkvíz, ktorej krajské kolo sa uskutočnilo 23. novembra 2022 v čase od 9,00 h do 12,00 h online formou.

Zapojili sa do nej aj štyria žiaci našej školy Viktória Ferencová (I.A), Linda Kunová (I.A), Viktória Šlosiarová (I.A) a Martin Šimor (I.B).

Všetci štyria si počínali mimoriadne úspešne, nestratili sa v širokej konkurencii 571 súťažiacich zo stredných škôl nášho kraja a stali sa úspešnými riešiteľmi. Najúspešnejšie si počínali Viktória Ferencová (10. miesto) a Linda Kunová (11. miesto) s úspešnosťou 88 %, Martin Šimor získal 80 %, Viktória Šlosiarová 60 %.

Všetkým štyrom úspešným žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu nášho gymnázia.

• Predmetová komisia matematiky, informatiky a fyziky GJKZM •