Gymnázium Janka Kráľa v Jindřichovom Hradci

V termíne 16. 4. – 22. 4. 2023 absolvovalo 9 žiakov a 3 učitelia (Mgr. Ľudmila Minárová, Mgr. Tatiana Poliaková, PaedDr. Ivan Kreškóczi) našej školy v rámci projektu Erasmus+ výmenný pobyt v Jindřichovom Hradci.

Príprava mobility začala ešte v septembri 2022 osobnou návštevou riaditeľky Gymnázia Vítězslava Nováka (GVN) Mgr. Lenky Vetýškovej na pôde našej školy. Počas tohto stretnutia sa ukázalo, že obe partnerské strany stoja o možnosť pokračovať vo vzájomných výmenných pobytoch, ktorých začiatok siaha až do roku 1955.

Na juh Čiech sme vycestovali v nedeľu (16. 4. 2023) ráno. Po ceste trvajúcej takmer 6 hodín sme dorazili do Jindřichovho Hradca. Tu pre nás už bola pripravená prvá aktivita - prehliadka mesta, na ktorej nás sprevádzali žiaci GVN spoločne s pani učiteľkou GVN Aničkou Šubrtovou. Jej prítomnosť bola pre nás cenná počas celého týždňa, pretože nás sprevádzala všetkými vzdelávacími aj voľnočasovými aktivitami.

V pondelok ráno už naše kroky smerovali do historickej budovy GVN, kde sa nám dostalo slávnostného privítania starostom mesta Jindřichův Hradec Mgr. Ing. Michalom Kozárom a pani riaditeľkou GVN Mgr. Lenkou Vetýškovou. Na naše veľké prekvapenie sa nám pán starosta prihovoril v slovenčine a oboznámil nás s informáciou, že je pôvodom Slovák z Košíc. Pani riaditeľka vyjadrila slová vďaky za obnovenie niekoľko rokov trvajúcej spolupráce medzi našimi školami a zaželala nám, aby sme sa u nich cítili ako doma.

Počas ďalších dní sme absolvovali prehliadku školy, učební a školského areálu, pričom sme sa nezabudli zastaviť pri Strome priateľstva, ktorý v areáli gymnázia v r. 2018 spoločne zasadil bývalý riaditeľ GVN Mgr. Miloslav Vokáč s našou pani riaditeľkou RNDr. R. Kunovou, PhD. Počas prechádzania sa útrobami tejto historickej budovy sme mali pocit, že sa skutočne nachádzame v domácom prostredí. Architektúra a „genius loci“ na nás dýchali z každého kúta a nápadne nám pripomínali našu Alma mater v Zlatých Moravciach. Tento pocit umocnila aj informácia, že budova školy GVN bola rovnako ako naša skolaudovaná v roku 1924.

Okrem spoznávania mesta (hrad a zámok v Jindřichovom Hradci, rybníky Malý a Veľký Vajgar, kanál Nežárka, múzeá i.) sme mali možnosť navštíviť mnohé kultúrne a historické pamiatky blízkeho okolia Jindřichovho Hradca. Absolvovali sme prehliadku zámkov Červená Lhota a Hluboká nad Vltavou, v Třebnoni sme si obzreli majestátnu hrobku Schwarzenbergovcov a počas prechádzky v Telči sme sa nechali unášať krásou farebnej architektúry námestia, ktoré je zapísané v zozname UNESCO.

Aby sme nevyšli z cviku, celý pracovný týždeň sme doobedie trávili plnením klasických školských povinností. Žiaci sa stali súčasťou vyučovacieho procesu, boli pridelení do tried a získali nových spolužiakov a priateľov. Učitelia sa v rámci job shadowingu - pracovnej stáže realizovanej v rámci projektu Erasmus+, tiež zúčastňovali vyučovacích hodín, a tak mali možnosť nahliadnuť do bežnej výchovno-vzdelávacej praxe.

Posledný vyučovací deň sme iniciatívu zobrali do vlastných rúk a pripravili sme si pre svojich českých priateľov kultúrny program. Naším cieľom bolo vyzdvihnúť pýchu našej krajiny - slovenský folklór, a zapojiť do aktivity všetkých prítomných žiakov a učiteľov. Prezentáciu a charizmatický prejav o národnom folklóre v podaní Kristínky Šútorovej (II. B) doplnila ukážka tradičného ľudového tanca v sprievode tónov harmoniky v podaní Martina Šimora (I. A). So svojimi novými priateľmi sme sa rozlúčili vo víre tanca a veselej tanečnej zábavy.

Našu cestu domov sme si spestrili zastávkou v historickom meste Tábor, kde sme navštívili Husitské múzeum, Múzeum čokolády a marcipánu a Klokotský kláštor.

Prežili sme spolu úžasný týždeň, na ktorý tak ľahko nezabudneme. Na vlastnej skúsenosti sme mohli zažiť, že blízkosť a priateľskosť medzi českým a slovenským národom neskončila v roku 1993, kedy sa naše národy rozdelili do dvoch samostatných republík.

Radi by sme sa poďakovali vedeniu českého Gymnázia Vítězslava Nováka a pani učiteľke Aničke Šubrtovej, ktorá nám počas týždňa venovala nielen svoj pracovný, ale aj osobný čas. Profesionalita, s ktorou bol náš pobyt pripravený, priateľskosť a pohostinnosť českých partnerov, sa nám vryli hlboko do pamäte. Obrovská vďaka patrí tiež vedeniu nášho GJK a koordinátorke školských projektov Erasmus+ Mgr. Viere Mihalkovej za profesionálne manažovanie celého projektu.

Už teraz sa nevieme dočkať začiatku októbra 2023, kedy sa stretneme s našimi českými priateľmi, tentokrát na pôde nášho gymnázia.