Víťazstvo v celoslovenskej informatickej súťaži iBobor patrí žiakovi nášho gymnázia!

V dňoch 08. 11. 2021 a 10. 11. 2022 sa aj na našej škole konala celoslovenská informatická súťaž iBobor 2022, do ktorej sa zapojilo 34 žiakov nášho gymnázia v dvoch kategóriách:

  • Junior (1. a 2. ročník gymnázia)
  • Senior (3. a 4. ročník gymnázia)

Hlavným cieľom súťaže je podporiť u žiakov záujem o informačné technológie a tiež otestovať ich schopnosť algoritmicky uvažovať.

V kategórii Junior súťažilo celkovo 11 644 študentov slovenských stredných škôl.

Mimoriadne nás potešil úspech nášho prváka Tomáša Jakaba, ktorý v súťaži nestratil ani bod a so ziskom 100 percent bodov obsadil 1.-90. miesto, pričom dosiahol percentil 99,23 %. Okrem Tomáša sa úspešnými riešiteľmi kategórie Junior stali tiež Martin Leckéši (89,8 %), Peter Ďurica (85,67 %), Jaromír Koryťák (80,69 %).

V kategórii Senior sa najviac darilo Norbertovi Švecovi (94,61 %), ktorý sa stal úspešným riešiteľom súťaže, Ondrejovi Kováčovi (89,3 %), Alexandre Ághovej (81,24 %) a Alexandre Pacalajovej (80 %).

Všetkým žiakom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu nášho gymnázia.

• Predmetová komisia matematiky, informatiky a fyziky GJKZM •