Programátorská súťaž IT v Nitre

18. apríla 2023 organizovala Fakulta prírodných vied a informatiky UKF v Nitre tretí ročník programátorskej súťaže IT v Nitre. V konkurencii viac ako 30 žiakov z celého Nitrianskeho samosprávneho kraja a z časti Trnavského kraja, nás reprezentovali traja študenti - P. Ďurica (II.B), A. Pacalajová (IV.A) a D. Stoila (III.A).

Všetci naši žiaci, ktorí sa súťaže zúčastnili, programovali v jazyku Python. Počas 90 minút riešili sadu 10 programátorských zadaní s náročnosťou nad úrovňou maturitnej skúšky. Cieľom bolo získať za riešenie úloh čo najviac bodov v čo najkratšom čase.

Úspešne si počínal Peter Ďurica, ktorý skončil v silnej konkurencii na piatom mieste, ako aj celý tím, ktorý sa umiestnil na celkovom štvrtom mieste.

Predmetová komisia MAT-INF-FYZ