Kam po maturite?

Kam po maturite? Odpoveď na túto otázku sme hľadali my, žiaci IV. A, IV. B triedy, na GAUDEAMUS v Nitre.

Výber vysokej školy nie je vždy jednoduchý, no sú veci, ktoré ho vedia uľahčiť. Jednou z nich bol aj tento veľtrh pomaturitného vzdelávania , na ktorom sme sa zúčastnili 15. novembra 2022. Prednáškové konzultačné dni sa konali na výstavisku Agrokomplex. Pre nás všetkých boli pripravené zaujímavé prednášky a konzultačné miesta vysokých škôl zo Slovenska a Česka. Dozvedeli sme sa všetko, od ponúkaných študijných odborov, cez termíny a obsahy prijímacích pohovorov, dokonca sme sa mohli otestovať a zistiť, aký študijný typ sme.

Prednášali nám priamo študenti alebo absolventi VŠ, ktorí sa s nami podelili o čerstvé skúsenosti zo štúdia a o dobrom uplatnení sa v praxi.

Určite nám táto skúsenosť pomohla a veríme, že aj vďaka nej sa správne rozhodneme pre našu profesijnú budúcnosť.