Krajské kolo 51. ročníka Geografickej olympiády

V piatok, 24. marca 2023, sa uskutočnilo v priestoroch našej školy, Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach, krajské kolo 51. ročníka Geografickej olympiády. Súťažilo sa v 3. kategóriách: A, B a Z.

Našu školu reprezentovali v kategórii A žiaci z 2. A a 3. A triedy štvorročného gymnázia.

Z 2.  A triedy žiak Matúš Želiba, písal prácu GO na tému Významné aktívne vulkány a ich vplyv na život človeka, umiestnil sa na veľmi peknom 2. mieste a postúpil do CK GO, ktoré sa uskutoční 28. – 30.4.2023 v Bratislave.

Postupujúci do CK GO budú súťažiť o účasť do Medzinárodného kola.

Ďalej našu školu reprezentoval žiak z 3. A triedy, Dávid Stoila, ktorý písal prácu GO na tému Geografia Indonézie – miesto konania IGEO 2022, bol úspešným riešiteľom KK GO.

Súťažiacim za úspešnú reprezentáciu nášho gymnázia ďakujeme a prajeme ďalšie úspechy v celoslovenskom kole ako i v ich ďalšej práci.

PaedDr. Viera Šedíková