Medzitriedny volejbalový turnaj ku Dňu študentstva

Dňa 18. novembra 2022 sa na našej škole pri príležitosti Dňa študentstva uskutočnil medzitriedny volejbalový turnaj. Proti sebe nastúpilo šesť dievčenských a šesť chlapčenských družstiev. Medzi žiakmi nechýbalo množstvo energie a chuť dosiahnuť čo najlepší výsledok. Študenti dostali možnosť prejaviť svoje športové schopnosti a zmerať si medzi sebou sily. Veľkým povzbudením pre našich športovcov bola aj prítomnosť ostatných žiakov, ktorí prišli povzbudiť svojich favoritov na tribúnu. Po vyčerpávajúcich a napínavých zápasoch sme sa dopracovali k vyhodnoteniu turnaja s nasledujúcimi výsledkami:

Dievčatá

 1. miesto - IV. A
 2. miesto - II. B
 3. miesto - III. A
 4. miesto - III. B
 5. miesto - I. B
 6. miesto - I. A

Chlapci

 1. miesto - IV. B
 2. miesto - II. A
 3. miesto - III. A a III.B
 4. miesto - IV. A
 5. miesto - II .B
 6. miesto - I. A a I. B

Veľké poďakovanie patrí pani profesorkám Mgr. Ľ. Minárovej a Mgr. V. Mihalkovej, ktoré sa podieľali na organizácii turnaja. Zúčastneným žiakom ďakujeme za účasť a víťazom gratulujeme.

Katarína Herdová, II. B