Ani tento rok na nás Mikuláš nezabudol...

Ako po minulé roky, tak aj tento rok nás v utorok 6. decembra navštívil Mikuláš. Žiakom doniesol nielen sladké odmeny, ale aj kopec zábavy a dobrej nálady. Spolu s anjelmi a čertami a za krásneho hudobného sprievodu vkročil do každej triedy. Študenti si však svoju sladkú odmenu museli zaslúžiť buď krátkou recitáciou alebo pesničkou.

Členom žiackej školskej rady ďakujeme za organizáciu tohto krásneho dňa a študentom za ich aktivitu.

Katarína Herdová (II. B)