Mladý Európan

Dňa 14.4.2023 sa náš tím v zložení Paula Hrúziková, Kristian Hlavatý a Samuel Jehlár z triedy IV.A zúčastnil regionálneho kola 18. ročníka súťaže Mladý Európan. Súťaž vyhlasuje Zastúpenie Európskej komisie v SR, regionálne kolo organizuje Europe Direct Nitra a hostiteľská organizácia Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií.

Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ. Hlavnými oblasťami tento rok boli Európsky rok zručností 2023, podpora digitálnej gramotnosti a boj proti dezinformáciám, programy EÚ pre mladých ľudí a priority Európskej komisie pod vedením Ursuly von der Leyen. Najmä Európska zelená dohoda, Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, Spoločná poľnohospodárska politika, stratégia Z farmy na stôl, Stratégia v oblasti biodiverzity. Taktiež Európsky parlament, Rada Európskej únie a krajiny predsedajúce Rade Európskej únie v roku 2023, konkrétne Švédsko a Španielsko

Hoci nám tento rok súťaž úplne nevyšla, študenti boli odmenení vecnými cenami a získali množstvo nových informácií.

Mgr. E. Ujčíková