Naozaj sa nám to nemôže stať?

Myslíte si, že obchodovanie s ľuďmi je niečo, čo sa nás netýka? Práve toto bola prvá otázka, ktorú nám položil skúsený policajt Mestskej polície v Zlatých Moravciach, pán Jozef Čulák.

Pravdou je, že predtým sme si pod pojmom „obchodovanie s ľuďmi“ predstavovali nejaký akčný americký film s podobnou zápletkou alebo niečo, čo je nám vzdialené a nebrali sme to tak veľmi vážne. To všetko sa však zmenilo dňa 4. 4. 2023, kedy sa u nás – na GJK - konala beseda Obchodovanie s  ľuďmi – Mne sa to nemôže stať, ktorej sa zúčastnili žiaci 4. ročníka. Pán policajt nám objasnil, že tento problém sa môže týkať kohokoľvek z nás, svoje tvrdenia podložil konkrétnymi dátami a vlastnými skúsenosťami, ktoré nám všetkým otvorili oči. Jeho pútavé a živé vyjadrovanie nás donútilo premýšľať nad našou vlastnou bezpečnosťou a nástrahami dnešného sveta. Svoje rady prispôsobil nám, maturantom. To znamená, že sme sa dozvedeli, na čo si dávať pozor počas štúdia na vysokej škole a v našom budúcom zamestnaní, či už v zahraničí alebo na Slovensku.

Osveta ohľadne tohto fenoménu je veľmi dôležitá, pretože zasahuje krajiny po celom svete. Boj proti nemu je neľahký aj vzhľadom na to, že sa neustále objavujú nové spôsoby jeho páchania. Popri obchodovaní s drogami a nelegálnom obchode so zbraňami sa z obchodu s ľuďmi stal jeden z troch najvýnosnejších a zároveň aj najrýchlejšie sa rozvíjajúcich druhov organizovanej trestnej činnosti. Slovensko je dlhodobo prevažne zdrojovou krajinou obchodovania s ľuďmi, no stáva sa čoraz viac cieľovou krajinou, teda k obchodovaniu dochádza aj na území Slovenska.

Na záver by som chcel v mene celého ročníka poďakovať pánovi Čulákovi za návštevu, besedu a dôležité posolstvo, ktoré so sebou priniesol. V neposlednom rade patrí vďaka aj našej koordinátorke prevencie drogových závislostí a kriminality, Mgr. Andrei Holecovej za sprostredkovanie a organizáciu tohto projektového vyučovania, ktoré sme si veľmi užili, pretože nás výrazne obohatilo a pripravilo do života.

Samuel Jehlár, IV. A