Nadviazanie na partnerskú spoluprácu s rakúskou školou z Tullnu

Náš prvý projekt Erasmus+, počas ktorého sme boli hostiteľskou krajinou pre školu z Rakúska, sme ukončili po realizácii aktivít vo virtuálnom priestore v novembri 2021. Spolupráca partnerských škôl však pokračuje ďalej. Rakúsky partner prejavil záujem o opätovnú účasť na našej jazykovej súťaži Brána jazykov otvorená, ktorá sa aj v našom regióne teší veľkej obľube.

V deň súťaže 27. 9. 2022 pricestovali žiaci prvého ročníka pod vedením triednej učiteľky Susanne Lauter a zaradili sa k našim žiakom. Rýchlo zisťovali, akým spôsobom prebieha súťaž, dokonca si aj sami vyskúšali riešenia súťažných úloh v rôznych jazykoch a viedli rozhovory s rovesníkmi. Pri komunikácii v nemeckom a anglickom jazyku vznikli aj úsmevné situácie.

Po vyhodnotení súťaže sme sa spoločne aj s našimi žiakmi z II. B premiestnili do neďalekých Topoľčianok. Prehliadka skvostu regiónu - Topoľčianskeho zámku, natoľko zaujala našich hostí, že zabudli aj na daždivé počasie vonku. Následne nás čakala návšteva Národného žrebčína. Žiačky z Rakúska boli očarené krásou ustajnených koní. Informácie o histórii zámku, žrebčína a o úspechoch našich koní tlmočila do nemeckého jazyka Mgr. Mihalková.

Keby našich hostí nečakala dlhá cesta domov, veľmi radi by u nás strávili oveľa viac času. Potešili sme sa pozvánke na návštevu Tullnu na jar budúceho roku a rozlúčili sme sa s prisľúbením o účasti rakúskych žiakov na našom 10. ročníku jazykovej súťaže v roku 2023, kedy im opäť pripravíme zaujímavý program.