Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku – 33. ročník

Dňa 19.01.2023 sa na Gymnáziu Janka Kráľa konalo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku pre stredné školy. Zúčastnilo sa ho 7 študentov, ktorí boli rozdelení do štyroch kategórií:

 • 2A – 1. a 2. ročník
 • 2B – 3. a 4. ročník
 • 2C2 - 2C2 anglofónni žiaci všetkých typov SŠ bez vekového určenia
 • 2D - 2D žiaci stredných odborných škôl a obchodných a hotelových akadémií, žiaci stredných škôl hotelového zamerania a obchodného zamerania s maturitou a s 3-hodinovou týždennou dotáciou, bez vekového určenia

Písomné a ústne úlohy preverili vedomosti študentov z počúvania a čítania s porozumením, používania jazyka, gramatiky a slovnej zásoby. Súťaž skončila s nasledovnými výsledkami:

Kategória 2A:

 1. miesto - Martin Leckéši - Gymnázium Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce

Kategória 2B:

 1. miesto - Albert Jurík - Gymnázium Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce
 2. miesto - Peter Čunderlík - Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. SNP 5, Zlaté Moravce

Kategória 2C2:

 1. miesto - Finn Maguathi Kamau – Obchodná akadémia, Bernolákova 26, Zlaté Moravce

Súťažiaci 2D:

 1. miesto - Nikola Sósová – Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce
 2. miesto - Karin Marušinecová - Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. SNP 5, Zlaté Moravce
 3. miesto - Henrieta Koprdová – Stredná odborná škola technická, Ul. 1.mája 22, Zlaté Moravce

Mgr. Ivana Šovčíková