Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 20. 10. 2022 sa na Gymnáziu Janka Kráľa konala olympiáda v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa jej 27 študentov, ktorí boli rozdelení do dvoch kategórií 2A – 1. a 2. ročník a 2B – 3. a 4. ročník. Testová aj ústna skúška preverili vedomosti našich žiakov s nasledovnými výsledkami:

Kategória 2B:

  1. miesto – Jurík Albert
  2. miesto – Ivanička Martin
  3. miesto – Kováč Ondrej

Kategória 2A:

  1. miesto – Leckéši Martin
  2. miesto – Ondroš Samuel
  3. miesto – Ďurica Peter

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov pri reprezentácii našej školy.