Olympiáda kritického myslenia

Dňa 13. 12. 2022 sme si na našej škole overili, či dokážeme kriticky rozmýšľať. Uskutočnilo sa totiž školské kolo Olympiády kritického myslenia pod odborným dohľadom Mgr. Mariána Hodošiho. Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách. Do prvej boli zaradení žiaci 1. a 2. ročníka, v druhej si merali svoje schopnosti študenti 3. a 4. ročníka.

Súťaž je určená pre študentov stredných škôl a podporuje rozvoj kritického myslenia a mediálnej gramotnosti mladých ľudí. Jej cieľom je posilniť odolnosť voči dezinformáciám a manipulačným taktikám, rozvinúť argumentačné zručnosti mladých ľudí, naučiť sa overovať správy, korektne interpretovať dáta a podobne.

Úlohy sa týkali troch okruhov. V časti o mediálnej gramotnosti sme overovali dôveryhodnosť zdrojov, konkrétne pôvod obrázkov, či spoľahlivosť médií. Časť o manipulácii a interpretácii dát otestovala naše schopnosti odhaliť zavádzajúce vizualizácie dát, chyby v grafoch, logické chyby v texte a čítať s porozumením. Posledná časť sa týkala argumentácie, počas ktorej sme hodnotili silu argumentov a rozlišovali argumentačné fauly. Záverečná úloha bola vytvoriť vlastný argument na vopred zadaný výrok, s ktorým sme sa mohli aj nemuseli stotožniť. Všetky úlohy sme vypracovávali samostatne, ale mohli sme použiť aj ľubovoľné pomôcky, napríklad internet. Pri niektorých zadaniach to bolo dokonca vyžadované.

Počas konania olympiády sa našou informatickou učebňou tiahla pokojná atmosféra, ktorú sme si všetci pochvaľovali. Ocenili sme originalitu otázok a zhodli sme sa, že táto olympiáda sa niesla v úplne odlišnom duchu ako klasické predmetové olympiády.

Súťaž bude vyhodnotená porotou Slovenskej debatnej asociácie do 4 týždňov od konania školského kola a úspešní riešitelia postúpia do krajského kola. Držím nám všetkým palce, aby sme sa dobre umiestnili.

Samuel Jehlár, IV. A