Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

V piatok, 10. 2. 2023, sme sa zúčastnili krajského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry na Gymnáziu Golianova v Nitre pod dohľadom pani profesorky Magdolenovej, ktorá bola aj súčasťou hodnotiacej komisie súťaže. Súťažili sme v dvoch kategóriách: Alexandra Drgoňová I. B v kategórii B  a Samuel Jehlár IV. A v kategórii A. Na súťaž sme sa dlhodobo pripravovali. Naše poznatky sme si preverili najskôr v teste, ktorého súčasťou bolo 25 otázok a svoje tvorivé schopnosti sme využili v druhej časti – transformácii textu. V každej kategórii súťažilo 27 stredoškolákov z Nitrianskeho kraja. Obaja sme úspešne postúpili do ústnej časti medzi 12 najlepších študentov z kraja. V ústnej časti nás čakal náročný rečnícky prejav. Na jeho prípravu sme mali iba 5 minút. Po uplynutí tohto času sme svoje myšlienky odprezentovali hodnotiacej komisii. Obaja sme sa umiestnili v desiatke najlepších.

Chceli by sme sa poďakovať Mgr. Tatiane Poliakovej za skvelú prípravu na túto súťaž. Sme veľmi vďační za túto skúsenosť a nadobudnuté vedomosti.

Alexandra Drgoňová, I. B , Samuel Jehlár, IV. A