Online hodiny s partnerskou školou Alice Solomon Schule Hanover

V tomto školskom roku sa žiaci I.A a I.B triedy zapojili na hodinách anglického jazyka pod vedením Mgr. Ivany Šovčíkovej do e-Twinning projektu Vianočné koledy a piesne spolu s nemeckou partnerskou školou Alice Solomon Schule z Hanoveru.

Dňa 16.12.2022 sa naši žiaci učili s rovesníkmi z Nemecka na spoločnej online hodine. Po úvodnom predstavení sa a prezentovaní vianočných zvykov nasledovala online vedomostná hra o Vianociach cez platformu Kahoot a tvorba spoločných vianočných básní v Google Documents. Na záver tejto hodiny naši študenti zaspievali spolužiakom z Hanoveru slovenské vianočné koledy.

Keďže je komunikačným jazykom celého projektu a tak isto aj online hodín angličtina, žiaci si preverili svoje vedomosti z anglického jazyka v praxi, spoznali nových rovesníkov, naučili sa pracovať s novými online nástrojmi a rozšírili si svoje kultúrne povedomie o nové poznatky.

Mgr. Ivana Šovčíková