PEER program – protidrogová prevencia

PEER aktivisti – Viktória Laktišová, Andrej Horniak a Jakub Daniš z II.A a Samuel Jehlár a Diana Valkovičová zo IV.A triedy uskutočnili ďalšie zážitkové rovesnícke stretnutia zamerané na problematiku drogových závislostí a prevencie kriminality v triedach II.A a II.B. Formou diskusie so spolužiakmi si žiaci uvedených tried správne formovali svoje názory a postoje k problémovým situáciám, nadobudli lepšiu schopnosť empatie a komunikácie. Stretnutia boli hodnotené pozitívne tak PEER aktivistami ako aj ostatnými žiakmi našej školy.

A. Kašubová: „Drogové závislosti – aj to je téma, o ktorej sme diskutovali so žiačkami z II.A triedy na rovesníckom programe. Páčila sa mi najmä diskusia. Zistila som, že mnohí z nás majú veľmi dobré presviedčacie schopnosti a povedať “nie“ je niekedy veľmi ťažké. Spolužiaci si pre nás pripravili viacero aktivít. Začali sme zoznamovaním a na spestrenie sme si zahrali hru. Pripravenou prezentáciou nám naši kamaráti povedali viac o drogových závislostiach a ich nástrahách medzi mladými ľuďmi. Ďalšou aktivitou boli mýty a fakty, otestovali sme si svoje vedomosti o závislostiach. Smiech bol súčasťou stretnutia, každý z nás si toto príjemné dopoludnie užil a odniesol si veľa informácií do života. Ďakujeme, boli ste super a dúfame, že takýchto stretnutí bude viac. Tešíme sa na ďalšie strávené chvíle s vami.“

Mgr. Andrea Holecová